Проект „Иновативна подкрепа за психично здраве на хората със зрителни увреждания“

Проектът е финансиран от Програма Социални иновации на Столична община – договор № СОА22-ДГ56-783/04.05 2022.

Основна цел:

Психологическа и социална подкрепа за хора със зрителни увреждания от гр. София.

Специфични цели:

  • Активизиране на личностните ресурси на незрящите хора, чрез включването им в подкрепителни групи;
  • Изготвяне на програма за психологическа и социална подкрепа на хора със зрителни увреждания;
  • Изготвяне и отпечатване на адаптиран за нуждите на хората със зрителни увреждания подкрепителен наръчник.

Дейности:

  • Организирани онлайн подкрепителни групи за хора със зрителни увреждания;
  • Изготвяне и печат на подкрепителен наръчник. Наръчникът се отпечатва на стандартен и уголемен шрифт, както и на брайл. Електронен формат на наръчника можете да намерите ТУК;
  • Информиране и публичност. Информационната брошура за проекта можете да намерите ТУК.