Стани доброволец

Помогни за запазване на обичаите и традициите на българския народ!

Фондация Инициатива за социална интеграция търси доброволци за реализирането на проект „Млади доброволци за култура, обичаи и традиции”.

Стани част от нашата мрежа от съмишленици и участници в инициативи в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ в гр. София, ако:

  • се интересуваш от дейността на читалищата – културни институции с над стогодишна история и важно място в развитието на страната
  • искаш да допринесеш за развитието и обогатяването на културния живот на младите хора в твоята общност
  • милееш за запазване на обичаите и традициите на българския народ
  • искаш да помогнеш за възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание на младите българи

Подкрепи дейността на читалищата в гр.София и помогни за подобряване имиджа на доброволния младежки труд в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ.

В рамките на проекта ти ще имаш възможност не само да се включиш в дейността на едно от читалищата в гр.София и да помогнеш за осъществяване на техните цели, насочени към обогатяване на културния живот и запазване на традициите и обичаите на българското общество, но също така и да развиеш своя капацитет и личностни умения, свързани с доброволческата работа, презентационни умения и ефективна комуникация. Екипът на Фондацията ще осигури за теб в рамките на проекта безплатни обучения и последващо менторство и подкрепа.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

Ако си на възраст от 15 до 29 години с интерес в сферата на културния живот, обичаи и традиции на българския народ, можеш да се включиш ТУК.