За контакти

Фондация „Инициатива за социална интеграция“
e-mail: foundationisi@abv.bg

Телефон: 0899 18 70 84