Проект „Прегърни промяната“
Групова арт терапия и индивидуална социална рехабилитация за хора със зрителни увреждания

Проектът е финансиран от Агенцията за хората с увреждания, Договор № 16 РИ / 17.05 2022.

Основна цел:

Социална и психологическа подкрепа на хора със зрителни увреждания за водене на самостоятелен живот.

Специфични цели:

  • Подкрепа на хора със зрителни увреждания, чрез използване на методите на арт терапията.
  • Подкрепа на хора със зрителни увреждания, чрез индивидуална социална рехабилитация.

Дейности:

  • Прегърни промяната с арт терапия. Бяха организирани групови арт терапевтични срещи за хора със зрителни нарушения, като участниците работиха с най-различни материали – натурална глина, специално тактилно тесто, бои, вълна и много други.
  • Прегърни промяната със социална рехабилитация. В тази дейност участниците се възползваха от индивидуални онлайн психологически и социални консултации.