“Моят глас е нашето бъдеще”, YIA Programme

ПроектМоят глас е нашето бъдеще” („My Vote is Our Future“), изпълнен по Youth in Action Programme, Action 1.3 – Youth & Democracy

„Моят глас е нашето бъдеще” е международен проект, който се реализира от четири европейски държави – България, Латвия, Италия и Полша, в периода януари 2014 г. –  декември 2014 г. Целта на проекта е младите хора да осмислят важността на тяхната роля на граждани за бъдещето на цялото европейско общество и да участват активно в европейските политически процеси.

Партньори в проекта са осем неправителствени организации от четири държави: България: Сдружение ВИА СИВИК и Фондация „Инициатива за социална интеграция“; Италия: Асоциация ТДМ 2000 и Асоциация Сардитинера; Полша: Асоциацията „Radośni“ и SMITCREATOR; Латвия: AEGEE – Ogre и One Terrene International (OTI).

Преди изборите проведохме местни конференции, дискусии, създадохме уеб-платформа, основахме “Къща на младите европейски граждани“, реализирахме публикации в медиите и социалните мрежи. След изборите направихме анкетно проучване на очакванията на младите хора за работата на новите евродепутати, организирахме кръгли маси, семинари. Набраната информиця оформихме в Доклад с предложения, който изпратихме на новия Европарламент.