Изграждане на капацитет на ФИСИ

Проект „Изграждане на капацитет на Фондация “Инициатива за социална интеграция” за финансова и организационна устойчивостия”, финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

Цел на проекта: Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор. Подобряване на финансовата и организационна устойчивост на неправителствените организации.

В рамките на проекта са реализирани следните дейности за повишаване на управленския капацитет на екипа:

  • Обучения
  • Тиймбилдинг
  • Разработване на стратегически документи

Преминахме обучения на тема “Ефективен мениджмънт и организационна култура”, “Стратегическо планиране и управление на кризите” и “Повишаване на мениджърска компетентност “. Организирахме тиймбилдинг за да постигнем по-високо ниво на организационна комунищация. Разработихме стратегии за финансова устойчивост и развитие на човешките ресурси.