Доброволчество и подпомагане на студенти със зрителни увреждания

Проект “Организиране на доброволческата работа при подпомагане на студенти със зрителни увреждания”, изпълнен с финансовата подкрепа на ФРГИ по програма “Общностно развитие и гражданско участие”, Фонд “Хората решават”.

Цел на проекта: Да се организира работата на студенти, готови да подпомагат доброволно свои незрящи колеги чрез разясняване на начините за комуникация с незрящи хора и чрез улесняване на търсенето и предлагането на доброволческия труд с помощта на интернет сайт.

Изпълнени дейности:

  • Проучихме нагласите сред 50 незрящи и 50 зрящи студенти за доброволческата работа, за необходимостта и готовността за доброволческа работа
  • Проведохме срещи със студенти в СУ „Св. Климент Охридски“ и от УНСС, на които бяха дискутирани въпросите, свързани с подпомагане на незрящите студенти в ежедневните им занимания и в образователния процес
  • Заедно с незрящ консултант разработихме сайт, в който да се качват публикации, отразяващи дейността на фондацията, статии и доклади, свързани с изпълнението на проекта..
  • Организирахме обучение на две групи от по 5 студенти със зрителни увреждания, за работа с интернет. Използвахме сайтът за място на упражнения за публикуване. Продължителността на обученията беше по 20 часа за всяка от групите.
  • Популяризирахме всеки етап от проекта и повишихме обществената чувствителност на проблема чрез плакати, брошури и банери.