Начало

За нас

Фондация “Инициатива за социална интеграция”е основана през 2009 г. с основна цел да подпомага хора в неравностойно положение в процеса на тяхната социална интеграция чрез предлагане на социални услуги, младежки дейности и инициативи, правозащитни и застъпнически кампании и дейности, диалог и партниране с други НПО, с представителите на бизнес сектора и с органите на държавната власт. Повече за нас можете да прочетете тук.

Проекти

За реализиране на своята дейност Фондацията разчита както на дарения и безвъзмездния труд на своите учредители и доброволци, така и на разработване на проекти. Повече информация за успешно изпълнените проекти на Фондацията можете да прочетете тук.